21-12-2014

Jakub Krzywak

Dokładnie 26 listopada do Zielonogórskiego Ośrodka Kultury (województwo lubuskie) dotarli szkoleniowcy z firmy Audio-Plus , aby przygotować się do kolejnej sesji szkoleniowej. Audio Plus Edukacja to projekt edukacyjny skierowany zarówno do profesjonalistów jak i pasjonatów rozwiązań pro-audio. Opiera się o część w której poruszane są zagadnienia czysto teoretyczne, omawiające skomplikowane algorytmy mające bezpośredni wpływ na brzmienie toru akustycznego i tego co słyszymy, ale również o część poświęconą markom z dystrybucji firmy Audio Plus czyli konsoletom cyfrowym Midas i chyba jednym z najbardziej znanych na całym świecie systemów koncertowych L-Acoustics.

27 listopada o godzinie 10.00 w sali konferencyjno-koncertowej Zielonogórskiego Orodka Kultury przy ulicy Festiwalowej 3 zebrała sispora grupa osób (zarówno pasjonatów jak i praktyków w brany). Po przywitaniu wszystkich uczestników szkolenia, pierwszjej część poprowadził Antoni Paluszkiewicz opiekujcy simarkMidas w Polsce i służący jako wsparcie techniczne uytkowników systemów cyfrowych Midas.

Antoni Paluszkiewicz podczas wykładu poświęconego teorii pracy przedwzmacniacza

Antoni Paluszkiewicz podczas wykładu powiconego teorii pracy przedwzmacniacza

Antek swojprezentacjpodzielił na dwie części. Pierwszbyła prezentacja, która przybliała zarówno rodzaje przedwzmacniaczy stosowanych w praktyce, historii wykorzystania przedwzmacniaczy mikrofonowych w konsoletach cyfrowych, teorie ich działania na przykładzie kilkudziesiciu wykresów (zresztbardzo ciekawych, obrazujcych schemat działania przedwzmacniacza, oraz jego ewentualnego przesterowania i wpływie na barwę dźwięku). Przekazanie tej właśnie podstawowej teorii pozwoliło na dokładniejsze zrozumienie

podejcia konstruktorów firmy Midas do nowych projektów i co za tym idzie konstrukcji przedwzmacniaczy zastosowanych w konsoletach Midas. Opis był tym bardziej ciekawy, e poruszał równiena wykresach jak poszczególne opatentowane rozwizania (nowatorskie schematy elektryczne i filtry) wpływajna pracpreampu i co za tym idzie efekt akustyczny.

Druga część wykładu Antka była powicona junie teorii, a praktyce. I tutaj kady uytkownik mógł poznabliej zastosowane patenty, oraz rodowisko pracy zastosowane w Midasie.

Antek zbliża technikę łączenia dwóch konsolet (FOH i MON)

Antek zblia technikę łączenia dwóch konsolet (FOH i MON)

Przedstawiona została nawigacja pracy na konsolecie, oraz możliwości łączenia różnych systemów cyfrowych. Był też ciekawy opis możliwości przypisywania presetów czyli zagadnienia automatyki, oraz opis połączenia i współpracy konsolety pracującej na FOH’u i na stanowisku monitorowym.

Oczywicie był teczas na dotykanie czyli kady z uytkowników mógł si„pobawi”: przywołasceny, posłuchajak brzmiposzczególne sekcje (korekcja, dynamika, bramka), oraz przygotowakonsoletdo pracy (tkz. patch).

Mateusz i Krzysztof w trakcie „wieczorku zapoznawczego” z Midasem

Co jeszcze?

Po bardzo wartociowym wykładzie teoretyczno-praktycznym Antka przyszedł czas na zapoznanie siz systemami koncertowymi L-Acoustics.

W roli wykładowcy wystpił Maciej Błachnio. Myl, e jego sylwetki nie trzeba przedstawia. Od wielu lat oprócz zajmowania sistrojeniem systemów koncertowych pracuje równiejako czynny realizator dwiku.

Maciej swój wykład równieprzygotował w podobny sposób. Zaczął od przedstawienia historii powstania marki L-Acoustics, ogromnego wkładu pracy teoretycznej jej załoyciela dr. Christiana Heila (wczeniej wykładowcfrancuskich uczelni wyszych, fizyka).

Słowo Innowacja to w tym przypadku strzał w dziesitk. Metody naukowe i badania zawsze były i swanym aspektem pracy przy nowych rozwizaniach i systemach L-Acoustics. To włanie ta firma wprowadziła do praktycznego zastosowania teoriznanjuwczeniej – ródła liniowego. To włanie ta firma opublikowała bardzo wane badania naukowe (Wavefront Sculpture Technology), oraz wprowadziła na rynek dzisiaj julegendarny system koncertowy V-DOSC.

Z biegiem lat L-Acoustics rozwijała swoje badania naukowe nad rozwizaniami elektroakustycznymi, zasilania, oraz procesingu sygnałowego. Wielkim potencjałem tej firmy sprace rozwojowo-badawcze nad narzdziami do symulowania i modelowania sygnałów audio. Piszo pracy badawczej dlatego, e wszystkie produkty L-Acoustics powstajna bazie wieloletniej pracy badawczej (teoretycznej) w powizaniu z praktyki koncepcjami inynieryjnymi. Ponad 250 pasjonatów pracujcych na prestitej marki i midzynarodowy zespół R&D powinien nam zobrazowajak dynamicznie rozwijajca firmjest L- Acoustics.

Ciekawi jestecie patentów? Oto najwaniejsze wydarzenia i innowacje w historii tej firmy:

 • 1984 – powstanie firmy z pasji Dr. Heila,
 • 1989 – Pierwszy koaksjalny system MTD115/LLC,
 • 1992 – Wavefront Sculpture Technology (WST),
 • 1994 – Legendarny system koncertowy V-DOSC, oraz stworzenie sieci rentalowej, 1995 – ARCS Constant Curvature Array,
 • 1999 – dV-DOSC,
 • 2004 – Oprogramowanie do symulacji akustycznej – SOUNDVISION,
 • 2005 – Kolejne systemy: KUDO i K-LOUVER (o zmiennej kierunkowości),
 • 2006 – Koaksjalna seria P,
 • 2007 – SB28, KIVA/XT,
 • 2008 – K1/KUDO – program pilotażowy
 • 2009 – Stworzenie nowej sieci rentalowej,
 • 2010 – Światło dzienne ujrzała KARA,
 • 2011 – LA NETWORK MANAGER 2.0,
 • 2011 – ARCS II,
 • 2012 – ARCS WIDE, ARCS FOCUS, SB18m, SB15m and 5XT,
 • 2013 – K2,
 • 2013 – SB15m, 5XT and LA4X,

W osobnym artykule przedstawimy Wam bliej konstrukcje.

A wracajc do wykładu Maka. Oprócz przedstawienia historii firmy, Maciej przybliył równiejej najwaniejsze innowacyjne osignicia i patenty, oraz filozofie sieci rentalowej i praktyczne wykorzystanie presetów w systemach L-Acoustics.

To co najwaniejsze to podejcie firmy do przygotowania ich systemów do pracy. Nawet najmniejsze systemy (np. ARCS) sbanalnie proste w obsłudze. Całość potencjału firmy opiera sina wykorzystaniu skomplikowanych algorytmów DSP, procesingu sygnałowego, oraz elektrycznego… czyli badanaukowych 🙂

Z poziomu uytkownika kady nabywca jakiegokolwiek systemu z logo francuskiej marki otrzymuje dokumentacjtechnicznz ustawieniami jakie musi zastosowa, aby konkretny system zabrzmiał tak jak przewidział to producent. Jeli bdzie sitrzymał tych zaleceto producent daje pewność, e system bdzie pracował długo bez niepotrzebnego serwisowania, oraz w pełni sprawnie. Tabelka jest prosta do zrozumienia i ogranicza sido zbdnego minimum.

O kilka słów na ten temat poprosiłem Maćka.

L-Acoustics w miarę rozwoju dąży do prostoty. Chodzi o to, żeby można było szybko i łatwo wybrać odpowiedni zestaw głośnikowy i równie prosto ustawić odpowiedni program na wzmacniaczach. Dotyczy to nie tylko nagłośnień małych, ale zwłaszcza systemów bardzo rozbudowanych, bo tam, każda dodatkowa minuta spędzona nad jednym urządzeniem, mnoży się w setki. W asortymencie L-Acoustics, w zasadzie nie ma dwóch podobnych urządzeń, a więc jest mniej dylematów co wybrać. Każdy system ma do dyspozycji maksymalnie kilka presetów i mam informację, że liczba ta będzie jeszcze bardziej redukowana. Generalnie jeden model głośnika ma średnio około trzy presety. Mogą się one różnić częstotliwościami granicznymi lub kompensacją barwy pomiędzy zastosowaniem pojedynczym i w gronie. To, co wielu producentów realizuje poprzez  kilkanaście presetów lub parametrów, L-Acoustics „załatwia” jednym wyspecjalizowanym korektorem. Uczestnicy naszych szkoleń widzieli jak szybko i z jaką łatwością można tu manipulować charakterem brzmienia systemu lub jego części. Wiadomo, że czasem łączy się głośniki różnej wielkości, z różnych serii itp. Takie coś, wymaga indywidualnego dopasowania częstotliwościowego, amplitudowego i fazowego pomiędzy nimi. Gdyby chcieć stworzyć presety na każdą kombinację, to musiałoby być ich bardzo dużo. Wielu producentów zwyczajnie nie zawraca sobie tym głowy. L-Acoustics, przykładowo, podaje gotowe wartości opóźnień pomiędzy głośnikami, które należy ustawić we wzmacniaczu, zależnie od użytej konfiguracji. W efekcie, jestem w stanie bez jakichkolwiek pomiarów akustycznych, używając jedynie „metrówki”, dokładnie spasować głośniki. Czasem akustyka pomieszczenia wręcz uniemożliwia przeprowadzenie pomiarów. Wtedy tabelka jest nieoceniona.

Podstawowe parametry można ustawić na panelu wzmacniacza, natomiast dopasowanie brzmienia dostępne jest już tylko poprzez program LA Network Manager. Można nim ogarnąć około 1000 głośnikowych kanałów mocy jednocześnie. Całkowicie dowolne grupowanie jest tak proste, jak przeciągnięcie myszką tzw. „lasso”. Grupy mogą się częściowo pokrywać, a program zadba o bezkonfliktową zmianę parametrów. Podczas koncertu możemy natomiast monitorować stan wszystkich wzmacniaczy. Ciekawostką jest, że zaprojektowany przez użytkownika na komputerze, graficzny układ pulpitu zarządzającego, jest w całości zapamiętywany we wzmacniaczach. Nie ma konieczności zachowywania go na dysku. Każdy upoważniony operator może podłączyć się do sieci L-Net i wczytać konfigurację w oryginalnym układzie, jak została zaprojektowana. To duże ułatwienie. Rzekłbym, że z L-Acoustics najtrudniej jest zrobić coś źle.

Wanym aspektem w pracy projektanta instalacji nagłośnieniowych jest oprogramowanie do projektowania złożonych systemów. W przypadku L-Acoustics jest to SOUNDVISION, który od 2004 roku jest rozwijany przez programistów firmy.

SOUNDVISION

SOUNDVISION to oprogramowanie proste i bardzo funkcjonalne, symulujce konkretne obiekty w których przyjdzie nam pracowa. Jego podstawowe funkcje to symulacja akustyczna 3D, rzeczywiste odwzorowanie opóniei zasigu, przyjazny graficzny interfejs, modułowa struktura okien w programie, moliwość optymalizacji opónienia, itp. Maciej w ciekawy sposób na konkretnym przykładzie instalacji w Polsce przedstawił podstawowe możliwości tego oprogramowania.

No ale oczywicie najbardziej na wyobranie działa… słuchanie.

Dlatego włanie juzupełnie na koniec dnia (było ciemno) kady z nas mógł posłuchajak brzmi. Chyba na tej sali nie usłyszałem, adnej negatywnej opinii. Jeden ARCS na stron+ jeden SB odtwarzajcy niskie czstotliwoci na całą sal. Jednym słowem POWALIŁO i dynamiki brzmieniem!

Do zobaczenia na kolejnej sesji szkoleniowej Audio Plus Edukacja.

Pliki do pobrania

|

| A | A