10-06-2016

Jakub Krzywak

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, od tego sezonu nagłaśnia wydarzenia za pomocą najpiękniejszego systemu źródła liniowego L-Acoustics Kiva. Zastosowano dwa grona po 8 Kiva i 8 subbasów SB18m. System monitorowy składa się z 6 urządzeń koaksjalnych 12XT. Dogłośnienie frontfill zrealizowano na 4 8XT. Całość napędzają nowoczesne wzmacniacze sterujące LA4X, posiadające możliwość pomiaru impedancji głośników dla diagnozowania kondycji systemu w bardzo elegancki sposób. Zmiennokątowa konfiguracja pozwoliła pokryć całe audytorium dziedzińca z wysoką równomiernością głośności oraz barwy dźwięku. Wysterowanie sygnałowe jest w pełni cyfrowe i zaczyna się w konsolecie Midas PRO2, współpracującej z dwoma stageboxami DL251 i DL155. Daje to 56 kanałów przedwzmacniaczy mikrofonowych i przetworników A/C Midas, 24 wyjścia analogowe, 8 wejść i 8 wyjść w standardzie AES/EBU, na scenie. Szczecin może pochwalić się pięknym miejscem letnich koncertów z dźwiękiem na najwyższym poziomie.

Pliki do pobrania

Dystrybucja w Polsce

Ul. Kolejowa 100 | 05-092 Łomianki

+48 22 7321600 | +48 22 7321610 | lp.su1582568011lpoid1582568011ua@of1582568011ni1582568011 | www.audioplus.pl