16-04-2012

Jakub Krzywak

Roland Systems Group poinformował o publikacji dla wszystkich użytkowników konsolet Roland M-480 nowego oprogramowania, które zwiększa funkcjonalność konsolety.

Wersja 1.5 zwiększa liczbę DCA z 8 do 24, wprowadza pieć procesorów efektowych, crossfade głośności zmian scen, regulację podświetlenia monitora. Ponadto wydłużono znacznie linię opóźniającą wejść i wyjść.

Zapraszamy po aktualizację – www.rolandsystemsgroup.com/articles/100516

Pliki do pobrania