16-09-2016

Jakub Krzywak

W zeszłym tygodniu Soundcraft udostępnił bezpłatnie na swojej stronie internetowej aktualizację oprogramowania dla serii mikserów Ui. Nowa wersja firmware’u niesie za sobą szereg usprawnień, nowych funkcji i poprawia stabilność działania połączeń w sieciach Wi-Fi.

Nowe/zmienione funkcje udostępnione przez producenta obejmują:

  • Możliwość ręcznego wprowadzania wartości parametrów,
  • Przytrzymanie tłumika daje możliwość dokładniejszego ustawienia parametru,
  • Przyciski funkcyjne mogą obsługiwać funkcję NEXT/PREV (następny/poprzedni) przełączania snapshotów,
  • Przełącznik footswitch może obsługiwać funkcje – PLAY, RECORD wbudowanego odtwarzacza,
  • Możliwość ustawienia w opcjach czy funkcja MUTE na kanałach wpływa również na wysyłki AUX przed tłumikiem,
  • Możliwość zresetowania ustawień lokalnych użytkownika do wartości początkowych,

Dodatkowo wprowadzono szereg zmian w oprogramowaniu mających na celu poprawienie stabilności połączenia Wi-Fi z urządzeniem. Zmieniono również czcionkę w odtwarzaczu, umożliwiając poprawne wyświetlanie znaków diakrytycznych. Bardzo mocno zalecamy zainstalowanie tej aktualizacji wszystkim Użytkownikom mikserów serii Ui. Aktualizacja jest bardzo prosta. Należy tylko:

Ściągnąć odpowiednie pliki ze strony producenta: http://www.soundcraft.com/serve-me-this/5859 – Ui16 http://www.soundcraft.com/serve-me-this/5861 – Ui12

Ściągniętego pliku nie należy rozpakowywać (zostawić jako ZIP). Plik należy przegrać na pendrive kompatybilny z mikserem. Należy połączyć się z mikserem z dowolnego urządzenia sterującego, podpiąć pendrive z plikiem aktualizacyjnym do dowolnego portu USB w mikserze Ui. Na ekranie podłączonego urządzenia wyświetli się komunikat o możliwości zaktualizowania Firmaware’u, który należy potwierdzić. Po uzyskaniu komunikatu należy wyłączyć mikser przełącznikiem na obudowie, odczekać 10-15 sekund, po czym włączyć urządzenie ponownie. Po ponownym podłączeniu urządzenia sterującego w ustawieniach należy sprawdzić czy wyświetlona wersja oprogramowania jest aktualna, w razie czego należy ponowić kroki 5-8.

Dystrybucja w Polsce

Ul. Graniczna 17 | 05-092 Łomianki

+ 48 (22) 751 42 46 | + 48 (22) 751 31 46 | lp.oi1575685169duass1575685169e@oru1575685169ib1575685169 | www.essaudio.pl