17-05-2011

Jakub Krzywak

Studio Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Krakowie zostało oficjalnym endorserem Pro Tools 9. SME działa od 38 lat! Zostało założone w 1973 roku jako pierwsze dydaktyczne studio muzyki elektronicznej i drugie, obok Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia w Warszawie, centrum muzyki elektronicznej w Polsce.

SME Jest ważną częścią 54-letniej historii polskiej muzyki elektronicznej. Studio przechodziło różne etapy rozwoju od studia analogowego lat 70-tych i 80-tych po studio komputerowe otwarte pod koniec lat 80tych

Łączenie elektroniki – bez względu na zastosowaną technologię – z dźwiękiem instrumentów akustycznych i głosem ludzkim, badania naukowe, programowanie, rozwój technik nagraniowych, notacja komputerowa, synteza i przetwarzanie dźwięku, interakcja, tworzenie materiału dźwiękowego do filmu, teatru, radia, telewizji, instalacji dźwiękowych, realizacja projektów internetowych, warsztaty i seminaria naukowe to najbardziej istotne elementy działalności dzisiejszego studia krakowskiego.

W 2001 roku profil działalności koncertowej Studia został poszerzony o formy audiowizualne, projekty sieciowe, interaktywne i wideo art. Uruchomiono Studio Multimediów zajmujące się badaniami i realizacją projektów audiowizualnych i internetowych a dzięki rozbudowie lokalnej sieci komputerowej połączono dotychczasowe 2 Studia Komputerowe z nowo powstałym Studiem Multimediów. Integracja niezależnych stanowisk komputerowych w pełni kompatybilną sieć komputerową otworzyło nowe możliwości badań nad sztuką audiowizualną. Dotychczasowe doświadczenia nad wielokanałową przestrzenią dźwiękową wykorzystano przy tworzeniu projektów video. Wyniki tych badań prezentowano podczas wielu koncertów Studia.

Rozbudowana dydaktyka powiązana z twórczością studentów i dojrzałych kompozytorów stanowi do dziś podstawowy profil działalności studia krakowskiego. Edukacja dotyczy historii muzyki elektronicznej, podstawowego i zaawansowanego kursu muzyki komputerowej, realizacji kompozycji komputerowych. Bardzo ważną częścią działalności studia są koncerty.

W czerwcu 2004 roku SME zainicjowało powstanie Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej(PSeME). Od 2005 PSeME stanowi polską sekcję Międzynarodowej Konfederacji Muzyki Elektroakustycznej w Bourges (CIME).

Rozbudowa studia o nową platformę Pro Tools 9 jest dla SME naturalnym krokiem w rozwoju tej szanowanej placówki edukacyjnej.

Pro Tools jako podstawowy standard w studiach nagraniowych na całym świecie  jest także używamy do nietypowych zastosowań w naszym studiu Muzyki Elektroakustycznej. Nowe funkcje Elastic Time i Elastic Pitch bardzo poszerzają jego możliwości. Używamy go jako jedno z podstawowych narzędzi do komponowania, rejestracji i edycji materiału dźwiękowego projektów i koncertów realizowanych w Akademii Muzycznej w Krakowie w Katedrze Kompozycji, na Wydziale Instrumentalnym oraz Instytucie Wychowania Muzycznego.

Marek Chołoniewski – kierownik SME

Zespół studia tworzą:

  • Marek Chołoniewski
  • Magdalena Długosz
  • Barbara Zawadzka
  • Mateusz Bień
  • Krzysztof Knittel
  • Michał Pawełek
  • Marcin Strzelecki
  • Marcin Pączkowski

http://sme.amuz.krakow.pl/

Pliki do pobrania