28-12-2009

Jakub Krzywak

Na stronie internetowej http://www.roland.com/products/en/_support/dld.cfm?PRODUCT=PRELUDE dostępna jest darmowa aktualizacja oprogramowania dla keyboardu PRELUDE. Proces aktualizacji użytkownik można przeprowadzić samodzielnie na własną odpowiedzialność.

Firma Roland Polska nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na wskutek użycia tego uaktualnienia.

Nowe funkcje w wersji 2:

  • Tekst piosenek na wyświetlaczu!!!
  • Ulepszone zmienianie akordów aranżera – znacząco poprawia komfort grania.
  • Narzędzia: SONG MAKEUP oraz STYLE MAKEUP – do zmieniania brzmień i głośności ścieżek w utworach i stylach.
  • 16 ścieżkowy sequencer z możliwością nałożenia efektu MFX na dźwięk utworu.
  • Komponowanie własnych stylów, z możliwością nałożenia efektu MFX na dźwięk stylu.
  • Funkcja Note to Arranger (NTA) do grania aranżerem poprzez MIDI.
  • Ustawianie zakresu zmieniania akordów na klawiaturze „Chord range zone” oraz trybu akordów: STANDARD;PIANO;WHOLE;EASY.
  • Style Finder do wybierania stylu z listy przesortowanej według numeru, nazwy lub tempa.
  • Przypisanie BEND MODE do pedału.

WAŻNA INFORMACJA!

Są już dostępne 132 płatne, dedykowane style dla keyboardu Prelude do zakupienia na stronie „rolandkeyboardclub.com”:
http://shop.rolandkeyboardclub.com/music_shop.asp?fInstrumentId=18&fProductGroupId=7&Instrument=Prelude&ProductGroup=Styles

Link do polskiej instrukcji uzupełniającej dla wersji 2:
http://www.rolandpolska.pl/Prelude_V2.doc

Pliki do pobrania