05-01-2010

Jakub Krzywak

Robe Digital Spoty, i-Pix Sattelites, Xeos SkyLED oraz Hippotizer HD to urządzenia, które możecie Państwo zobaczyć na tegorocznej trasie koncertowej zespołu Hey, która promuje nowu album: „Miłość! Uwaga! Ratunku! Pomocy!”.

Uzyskane efekty świetlne to efekt wykorzystania RobeDigital Spot 3000 DT, urządzeń ledowych i-Pix Sattelite, Xeos SKY Led oraz Hippotizer HD.