01-04-2020

Jakub Krzywak

Crowd Mics jest unikalnym narzędziem pozwalającym przekształcić  każdy smartfon w osobisty mikrofon i system interaktywny, zapewniając uczestnikom i moderatorom eventu niezwykłe możliwości. Każdy uczestnik otrzymuje w swoje ręce osobisty, bezprzewodowy mikrofon, eliminujący potrzebę przekazywania mikrofonu z ręki do ręki w całym pomieszczeniu i pozwalający uzyskać prawdziwie dynamiczną i interaktywną prezentację lub konferencję.
Smartfon każdego uczestnika staje się również narzędziem komunikacji tekstowej z prowadzącym i uczestnikami konferencji jak również daje możliwość bezpośredniego uczestniczenia w głosowaniach.

Funkcje dla publiczności:

  • smartfon uczestnika jest jego mikrofonem bezprzewodowym,
  • możliwość zadawania pytań i przesyłania komentarzy do prowadzącego konferencję w formie tekstu,
  • uczestnictwo  w głosowaniach/ankietach.

Funkcje dla prowadzącego:

  • wybór z listy zgłoszeń  uczestników mających zabrać głos,
  • włączenie/wyłączenie mikrofonu wybranego uczestnika w dowolnym momencie,
  • tworzenie ankiet przed rozpoczęciem wydarzenia lub w jego trakcie – pomiar zaangażowania uczestników konferencji,
  • publikowanie wyników głosowań w czasie rzeczywistym poprzez system audiowizualny.

Rozwiązanie to, zaprojektowane do użycia podczas prezentacji, wykładów, dyskusji panelowych i innych wydarzeń z udziałem prezenterów i publiczności mieści się w małym urządzeniu – procesorze ATOM, który może obsłużyć maks. 1000 uczestników wydarzenia.

Procesor ATOM łączy się z systemem dźwiękowym pomieszczenia za pośrednictwem USB lub symetrycznych wyjść audio, posiada  również opcję przesyłania sygnału video przy użyciu HDMI. Zapewnia on moderatorom pełny dostęp do wszystkich zalogowanych uczestników wydarzenia i możliwość zadawania im pytań czy też podglądu wyników głosowań.

Dystrybucja w Polsce

Ul. Gajdy 24 | 02-878 Warszawa

+48 (22) 644 30 38 | + 48 (22) 648 02 36 | lp.mo1611489279c.oid1611489279ua-du1611489279bsnok1611489279@ofni1611489279 | www.konsbud-audio.pl