05-06-2017

Jakub Krzywak

Dostępna jest najnowsza wersja oprogramowania JBL Performance Manager 2.4, a wśród licznych uprawnień funkcjonalności i nowinek m.in. pełne wsparcie dla najnowszego systemu VTX A12,
w tym presety.

W JBL Performance Manager ver. 2.4 znajdziecie:

 • pełne wsparcie i nowe ustawienia wstępne dla najnowszych zestawów liniowych JBL VTX A12,
 • domyślnie ustawiony AES dla przesyłu sygnałów szyną V-Drive w V-Rack’ach 4×3500HD (a nie HG),
 • preferencje wprowadzonych danych użytkownika pozostają niezmienione po zmianie presetu głośnika (przykład: Przy przełączaniu z presetu VTX V25-II 60 na VTX V25-II 80, ustawienia wejściowe, jak sygnał i priorytet, pozostają takie same),
 • wykryte urządzenia i urządzenia online są teraz prezentowane w kolejności alfanumerycznej,
 • dodano dodatkowy filtr do grupy EQ, łącznie dostępnych 12 typów filtrów użytkowników,
 • nowe opcje ustawień sieciowych: nowa dostępna opcja to „zawsze zachowywać” (nie zastępować) nazwy sieciowe, pozostawianie nazw racków podczas procesu wykrywania i kojarzenia urządzeń,
 • nowy filtr kompensacji rozmiaru nowego grona złożonego z modułów JBL serii VTX. Nowy filtr jest dostępny w trybie kalibracji i działa w połączeniu z nowym zestawem presetów fabrycznych dla serii VTX. Uwaga: funkcja działa tylko po aktualizacji oprogramowania pokładowego wzmacniaczy I-Tech HD do najnowszej wersji,
 • nowe funkcje dla obiektów w programie: funkcja wyrównywania obiektów, która pomaga
  w uporządkowaniu okna widoku venu, funkcja przyciągania obiektów do linii podczas zmiany ich położenia w oknie widoku venu, funkcja automatycznego, równomiernego rozmieszczania obiektów w oknie widoku venu,
 • nowe menu ustawień domyślnych w aplikacji: menu opcji domyślnych umożliwia wybranie trybu domyślnego dla głośników i wzmacniaczy,
 • nowa funkcja analizy EQ w trybie strojenia systemu (Tune System): nowa funkcja porównuje ustawienia filtrów EQ znalezione w urządzeniach online oraz w plikach urządzeń w programie. Jeśli znalezione zostaną rozbieżności, wyświetlony zostaje okno ostrzeżenia oraz opcja zsynchronizowania,
 • nowy interfejs aktualizacji oprogramowania pokładowego urządzeń, wygląd dopasowany do widoku programu Performance Manager w wersji 2.0. Wygląd dostosowany do wyświetlaczy typu Retina i zgodny ze współczynnikami skalującymi Windows DPI.

Poprawki błędów:

 • rozwiązano problem uniemożliwiający użytkownikom nawigację z trybu grupy EQ (Group EQ) do trybu kalibracji gron (Calibrate Arrays),
 • zwiększono rozmiar ikon MUTE w sekcji Grouping,
 • zaktualizowano wszystkie ikony MUTE do wysokiej rozdzielczości, aby pozostały ostre i czytelne nawet przy powiększeniu 100%,
 • ogólne ulepszenia wydajności,
 • aktualizacje kolorów powiadomień w trybie Run Show,

Najnowsza wersja oprogramowania JBL Performance Manager w wersji 2.4 do pobrania pod tym linkiem.