19-05-2021

Jakub Krzywak

Miernik NTi Audio XL2 w zestawie mikrofonem M2230, oraz z wersją oprogramowania 4.21 TA zapewnia jednolitość miar i dokładność pomiarów spełniając odpowiednie przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z 28 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki dźwięku.

Decyzją Prezesa Głównego Urzędu Miar Rzeczypospolitej Polskiej (decyzja nr L 1/2021) badania miernika oraz certyfikat nr DE-16-M-PTB-0003 rev. 2, z dnia 3 marca 2019 r., wydany przez Federalną Jednostkę ds. Badań Fizycznych-Technicznych – Państwowy Instytut Meteorologii (PTB) w Brunszwiku, Niemcy,
mogą być uznane za równoważne sposobom i metodą badań (..) w celu wykazania spełnienia przez te przyrządy ww. wymagań

Decyzja Prezesa Głównego Urzędu Miar: do pobrania tutajOsoby zainteresowane szczegółowymi informacjami na temat miernika XL2 w wersji TA(Type Approved) oraz dodatkowymi wymogami formalnymi jakie musi posiadać miernik, prosimy o kontakt z polskim dystrybutorem marki, firmą Konsbud Audio: lp.mo1624427679c.oid1624427679ua-du1624427679bsnok1624427679@itn_1624427679kemez1624427679rp1624427679

Dystrybucja w Polsce

Ul. Gajdy 24 | 02-878 Warszawa

+48 (22) 644 30 38 | + 48 (22) 648 02 36 | lp.mo1624427679c.oid1624427679ua-du1624427679bsnok1624427679@ofni1624427679 | www.konsbud-audio.pl