29-05-2023

Jakub Krzywak

Firma TOMMEX Żebrowscy Sp. z o.o., dystrybutor sprzętu nagłośnieniowego renomowanych marek, m.in. RCF, CODA Audio, Yamaha, ASHLY Audio, Apex, g+m czy Bosch, poszukuje doświadczonych osób na stanowisko: Koordynatora prac serwisowo-uruchomieniowych.

Jeśli jesteś pełen energii, lubisz wyzwania i chcesz rozwijać się w dynamicznym środowisku, ta oferta jest dla Ciebie!

Oferujemy:
null Możliwości rozwoju i awansu zawodowego
null Pracę w zespole pełnym pasjonatów i ekspertów w dziedzinie
null Zadania pełne różnorodności i wyzwań
null Przyjazną atmosferę pracy

Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • koordynację uruchomień systemów nagłośnienia na obiektach na terenie całej polski,
 • programowanie i uruchomienia systemów nagłośnienia,
 • przygotowanie dokumentacji warsztatowej oraz powykonawczej.

Wymagania

 • 3 letnie doświadczenie w pracy przy uruchomieniach systemów nagłośnienia lub pokrewnych,
 • gotowość do częstych podróży,
 • dobra samoorganizacja,
 • prawo jazdy kat. B,
 • język angielski na poziomie komunikatywnym (dodatkowy atut).

Oferujemy

 • dogodną formę zatrudnienia – umowę o pracę lub współpracę b2b,
 • wynagrodzenie oparte na podstawie oraz premii,
 • zaawansowane szkolenia,
 • pracę z zaawansowanymi urządzeniami elektroakustycznymi przy ciekawych projektach.

Kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres e-mail 

W nadesłanym CV prosimy o umieszczenie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnie trwających i przyszłych procesów rekrutacji. Rozumiem, że moje dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonej przez firmę TOMMEX. Jednocześnie jestem świadomy, że w/w pracodawca może przechowywać, w szczególności, choć nie tylko, następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numer telefonu, datę urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer PESEL w celach wdrożenia, administrowania i zarządzania procesem rekrutacyjnym dotyczącym mojej osoby („Dane osobowe”). Rozumiem, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją dotyczącą wykorzystywania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie powyższym zakresie. Rozumiem, że brak wyrażenia zgody na udostępnienie i przechowanie danych osobowych powoduje, iż aplikacja nie zostanie wzięta pod uwagę w procesach rekrutacyjnych”

Klauzula informacyjna

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TOMMEX Żebrowscy Sp. z o.o. ul. Arkadowa 29/3, 02-776 Warszawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie:
  Art. 6 ust. 1 lit. a – zgody osoby, której dane dotyczą Art. 6 ust.1 lit. c – przepis prawa – Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 90 dni od zakończenia aktualnej rekrutacji lub do dnia odwołania zgody,
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa a także podmioty przetwarzające
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, lecz niepodanie danych może skutkować odmową uczestnictwa w rekrutacji.