22-08-2018

Jakub Krzywak

Jesteśmy firmą dostarczającą profesjonalne produkty i systemy audio. W ofercie firmy posiadamy sprzęt światowych dostawców audio w zależności od wymagań i potrzeb klienta. Nasza oferta skierowana jest do małych , średnich i dużych firm działających w zakresie szeroko rozumianego wsparcia i rozwiązań AV . W związku z dynamicznym rozwojem firmy obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista do spraw handlowych 

Miejsce pracy: Łomianki (k. Warszawy)

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Realizacja planów sprzedaży,
 • Pozyskiwanie nowych klientów,
 • Pozyskiwanie nowych zamówień,
 • Przygotowanie oferty firmy i kontraktów handlowych (również obsługa przetargów w administracji publicznej),
 • Obsługa firm integratorskich – w tym analiza potrzeb, kontakty bezpośrednie, prezentacje oferty przy udziale Konsultantów technicznych,
 • Budowanie właściwych relacji z Klientem,
 • Dbałość o wizerunek Firmy.

Wymagania: 

 • Wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe,
 • Min 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku (warunek konieczny),
 • Wiedza na temat rozwiązań AV dla sektora biznesu korporacyjnego,
 • Wiedza z zakresu techniki sprzedaży i negocjacji,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Komunikatywność oraz łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów,
 • Samodzielność, obowiązkowość i systematyczność,
 • Determinacja w realizacji planów sprzedaży,
 • Prawo jazdy kategorii B.

Kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres e-mail lp.dn1581987073uoslo1581987073p@tro1581987073ppusv1581987073a1581987073. W nadesłanym CV prosimy o umieszczenie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnie trwających i przyszłych procesów rekrutacji. Rozumiem, że moje dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonej przez firmę Polsound Sp. z o o. Jednocześnie jestem świadomy, że w/w pracodawca może przechowywać, w szczególności, choć nie tylko, następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numer telefonu, datę urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer PESEL w celach wdrożenia, administrowania i zarządzania procesem rekrutacyjnym dotyczącym mojej osoby („Dane osobowe”). Rozumiem, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją dotyczącą wykorzystywania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie powyższym zakresie. Rozumiem, że brak wyrażenia zgody na udostępnienie i przechowanie danych osobowych powoduje, iż aplikacja nie zostanie wzięta pod uwagę w procesach rekrutacyjnych”

Klauzula informacyjna

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsound sp z o.o., ul. Brukowa 29, 05-092 Łomianki,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie:
  Art. 6 ust. 1 lit. a – zgody osoby, której dane dotyczą Art. 6 ust.1 lit. c – przepis prawa – Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 90 dni od zakończenia aktualnej rekrutacji lub do dnia odwołania zgody,
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa a także podmioty przetwarzające
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, lecz niepodanie danych może skutkować odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Dystrybucja w Polsce

Ul. Brukowa 29 | 05-092 Łomianki

+48 (22) 204 11 00 | +48 (22) 751 31 46 | lp.dn1581987073uoslo1581987073p@oru1581987073ib1581987073 | www.polsound.pl