20-08-2018

Jakub Krzywak

Cyfrowy system bezprzewodowy Shure Axient Digital na dobre już zadomowił się na naszych scenach. Te mikrofony doskonale radzą sobie w bardzo trudnych warunkach radiowych, takich jak te na tegorocznym Festiwalu Top of The Top w Sopocie transmitowanym przez TVN. Cała scenografia to imponująca ściana multimedialna wysokiej rozdzielczości, która pozwalała na błyskawiczną zmianę tła ale generowała spore zakłócenia radiowe… poważne wyzwanie dla radiowych systemów.

Główne mikrofony wokalowe na scenie realizowano na systemie Shure Axient Digital. Artyści mieli do dyspozycji szeroką gamę kapsuł wymiennych Shure i kapsuły innych firm, które bezpośrednio lub przez adaptery były kompatybilne ze standardem złącza nadajników Shure AD2/ADX2. Dodatkowo użyto kilkadziesiąt mikrofonów Shure UHF-R. Skaner w Shure AXT 600 Spectrum Manager analizował precyzyjnie otoczenie radiowe co pozwoliło na określenie wszystkich kompatybilnych częstotliwości roboczych dla wszystkich mikrofonów i pozostałych systemów bezprzewodowych. Spectrum Manager monitorował też wybrany bank kompatybilnych częstotliwości zapasowych, które w razie zakłóceń były udostępniane do przestrajania systemów.

Mimo skrajnie niekorzystnych warunków radiowych z powodu scenografii multimedialnej i bardzo dużej ilości systemów bezprzewodowych, mikrofony Shure Axient Digital pracowały bez jakiegokolwiek zaniku sygnału z pełną skalą jakości transferu danych. Absolutnie transparentna jakość toru radiowego, z wzorcowym odwzorowaniem częstotliwości i wyjątkowym zakresem dynamiki, została doceniona przez ekipy techniczne realizujące koncerty festiwalowe.