04-09-2023

Jakub Krzywak

Yamaha Corporation zaprezentowała najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego w wersji 6.0  zaprezentowała najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego w wersji 6.0 dla serii cyfrowych systemów miksujących RIVAGE PM. Obejmuje ona szereg istotnych aktualizacji, z których wiele jest odpowiedzią na zgłaszane uwagi i potrzeby przez użytkowników mikserów japońskiego producenta.


Aktualizacja jest dostępna do bezpłatnego pobrania dla wszystkich systemów RIVAGE PM i obejmuje nowe funkcje, w tym potężny Genius.lab usprawniający pracę z mikserem, wtyczkę Interphase zapewniającą jeszcze bardziej elastyczne tworzenie dźwięku, nowe procesory dynamiki i inne ulepszenia zapewniające najbardziej elastyczne w branży, wygodne i doskonałe dźwiękowo doświadczenie miksowania.

Genius.lab to elastyczny, wysoce konfigurowalny system makr. Umożliwiając użytkownikom tworzenie szerokiej gamy akcji wyzwalanych przez naciśnięcia klawiszy, operacje tłumikiem, komunikaty MIDI i inne, daje realizatorom możliwość programowania zdarzeń dostosowanych do konkretnej sytuacji i wymagań. Można zaprogramować ogromny zakres funkcji, z kombinacjami działań uruchamianych jednym wyzwalaczem.

Interphase to wtyczka do wyrównywania czasu/fazy, która pozwala użytkownikowi idealnie dopasować różne sygnały pochodzące z jednego źródła (ale zbierane z innych urządzeń/miejsc) względem siebie w czasie i fazie, na przykład różne mikrofony w gitarowej kolumnie głośnikowej, mikrofony wewnętrzny i zewnętrzny bębna basowego lub sygnał z mikrofonu i DI.boxa gitary basowej.

Nowością są także FET Limiter i kompresor Diode Bridge, które zostały dodane do channel stripu. Te dokładne emulacje klasycznych urządzeń, obecne standardowo na każdym kanale wejściowym i wyjściowym, są dostępne dla użytkowników bez konieczności korzystania z zasobów wtyczek.Dodatkowo do wszystkich typów procesorów dynamicznych dodano parametr Mix Balance, pozwalający na łatwe miksowanie dźwięków oryginalnych i po obróbce, a także zastosowanie kompresji równoległej.

Kolejną funkcją zgłaszaną przez wielu użytkowników jest Custom Fader Mode, który udostępnia dwa tryby do wyboru. Tryb sceny pozwala na włączenie niestandardowych ustawień banku tłumików do pamięci sceny. Użytkownicy mogą teraz przywoływać niestandardowe przypisania tłumików dla poszczególnych scen, zapewniając większą elastyczność w konfigurowaniu idealnego środowiska pracy. Tryb konfiguracji użytkownika zachowuje się tak samo jak poprzednio.

Firmware RIVAGE PM w wersji 6.0 zawiera także inne nowe funkcje, takie jak opcja LR Nominal dodana do ustawień panoramy i funkcja odwracania polaryzacji sygnału na wszystkich szynach wyjściowych. Urządzenia DM3, DM7/DM7 Compact, DME7 i Tio1608-D2 zostały uwzględnione na liście obsługiwanych urządzeń Dante, natomiast do portów wyjściowych OMNI i RY16-DA dodano opcję wyboru impedancji obciążenia, aby dopasować sygnał do niektórych systemów broadcastowych.

„Cyfrowe systemy miksowania Yamaha RIVAGE PM zapewniają bardzo wydajne i elastyczne rozwiązanie w szerokiej gamie sytuacji miksowania, wraz z wygodnym i niezwykle niezawodnym doświadczeniem miksowania” – mówi Thomas Hemery, dyrektor generalny Yamaha ds. globalnego marketingu i sprzedaży w dziale rozwiązań profesjonalnych. „Do oprogramowania RIVAGE PM Firmware V6.0 dodaliśmy wiele funkcji, o które prosili użytkownicy, i jesteśmy pewni, że będzie to bardzo mile widziana aktualizacja dla naszych klientów. Możecie mieć pewność, że w przyszłych aktualizacjach będziemy nadal wysłuchiwać próśb użytkowników o więcej funkcji”