26-02-2018

Jakub Krzywak

Radio Zielona Góra i Radio Gorzów to lokalne stacje działające w strukturach Polskiego Radia – Radia Zachód. Stacje emitują programy stworzone z myślą o mieszkańcach miast (Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego) i ich najbliższych okolic. Dla słuchaczy przygotowywane są m.in. serwisy informacyjne, kulturalne, informacje drogowe i pogoda. Pod koniec minionego roku dokonano rozbudowy istniejącego systemu konsolet i routingu.

Podczas prac remontowych w studiach emisyjnych rozgłośni miejskich Radia Zachód S.A. pod uwagę brano nie tylko funkcjonalność i ergonomię stanowiska pracy realizatorów i prowadzących, ale i rozwiązania techniczne od wielu lat z powodzeniem funkcjonujące w studiu programu regionalnego.

Nowoczesna aranżacja systemu DHD w Radiu Zielona Góra 

Funkcjonalność sprzętu jest ściśle związana z potrzebami wykorzystywanymi w codziennej pracy oraz redundancji (nadmiarowości) przy pracach konserwacyjnych lub awariach. Dobrze zaprojektowany system posiada dwie niezależne trasy sygnałów audio i sygnałów sterujących oraz zapewnienie izolacji galwanicznej pomiędzy obiektami. Takie rozwiązanie pozwala na pracę bez problemów, jest odporne na przepięcia, zalania czy inne wypadki, które mogą się zdarzyć.

Modułowa budowa systemu routingu sygnałów audio i sygnałów sterujących pozwala na bardzo dokładne dostosowanie do własnych potrzeb. System DHD obsługuje wirtualizację niektórych elementów w systemie (karty dźwiękowe Dante, programowanie DHD Operation Menager) co można wykorzystać do obsługi np. Newsroomu gdzie nie ma potrzeby budowy instalacji kablowej audio, a wystarczy port Ethernet. Dzięki zainstalowanemu oprogramowaniu na stanowisku, można wybrać dowolny (wcześniej zdefiniowany) sygnał audio i wykorzystać go na danym stanowisku.

Wirtualizacja stanowisk dziennikarskich upraszcza potrzebę budowy traktów kablowych. Łącza ethernet’owe i system DHD pozwala na zarządzanie sygnałami audio.

Unifikacja rozwiązań w Radiu Zachód S.A. pozwala na zmianę funkcjonalności jednego studia w drugie za pomocą przedefiniowanej konfiguracji. Osoba obsługująca stół mikserski po zmianie lokalizacji ma te same ustawienia i te same funkcje w drugiej lokalizacji. Upraszcza to znacznie zarządzanie , a także minimalizuje ryzyko popełnienia błędów podczas pracy przez Realizatora. Sygnały znajdujące się w systemie DHD są dostępne w każdym miejscu, gdzie doprowadzone jest okablowanie światłowodowe, ethernet’owe lub APC (Audio Power Control).

Tradycyjna aranżacja systemu DHD w Radiu Gorzów

Możliwości konfiguracji systemu DHD są wręcz nieograniczone i dodatkowo wyprowadzane z jednego stanowiska. Zarządzanie całością systemu jest możliwe dzięki oprogramowaniu Toolbox. W nim definiuje się połączenia podstawowe oraz redundantne, tam też ustawia się logikę i obsługę zdarzeń generowanych przez użytkowników systemu.

„Rozwiązanie systemu routingu audio oferowane przez DHD jest bardzo stabilne i nigdy nie uległo samo z siebie awarii. Przy prawidłowej instalacji i konfiguracji ryzyko błędów systemowych zostało zminimalizowane. Pozostaje tradycyjnie „nieprzewidywalny” czynnik ludzki. Jako administrator systemu polecam tego typu rozwiązania”, mówi Witold Rak, kierownik Działu Techniczno-Informatycznego w Polskim Radiu Zachód.

Dystrybucja w Polsce

Ul. Gajdy 24 | 02-878 Warszawa

+48 (22) 644 30 38 | + 48 (22) 648 02 36 | lp.mo1553414751c.oid1553414751ua-du1553414751bsnok1553414751@ofni1553414751 | www.konsbud-audio.pl