24-10-2011

Jakub Krzywak

United Records Studio, Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, oraz portal REALIZATOR.PL zapraszają na kompleksowy kurs „Realizacja dźwięku” poziom I średniozaawansowany. Kurs skierowany jest do akustyków, realizatorów dźwięku, nagłośnieniowców, pracowników instytucji kultury i muzyków, pragnących rozszerzyć swój warsztat w codziennej pracy zawodowej. Proponowane zajęcia to warsztaty praktyczne, uzupełnione rzetelną podbudową teoretyczną.

Ramowy program kursu i karta zgloszeniowa dostępne sa pod adresem (http://studio.nagran.pl/kurs2011.doc).

Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni realizatorzy dźwięku (w tym koledzy z zespołu redakcyjnego portalu Realizator.pl – Jacek Mazur i Oskar Tarczyński), właściciele dużych firm rentalowych i inni specjaliści techniki estradowej. Kurs jest pierwszym etapem dwuetapowego cyklu szkoleń. II etap obejmuje praktyczne szkolenie z zaawansowanych technik strojenia systemów nagłośnieniowych, zwieńczone warsztatami realizacji dźwięku live. II etap szkolenia odbędzie się w lutym 2012 r.

 

Pliki do pobrania