18-11-2010

Jakub Krzywak

Nowością firmy Rupert Neve Designs jest Portico 517 – świetnie brzmiący preamp zamknięty w desktopowej obudowie.

Na przednim panelu znajdziemy m.in.: sekcję Mic Gain (wzmocnienie, przełącznik polaryzacji, oraz włącznik zasilania Phantom), oraz sekcję kompesora (przełącznik SLIK, potencjometr Vari-phase, oraz potencjometr umożliwiający zmiany proporcji pomiędzy sygnałami).