19-04-2011

Jakub Krzywak

XIV-wieczny Kościół św. Jana w Gdańsku przeżywa aktualnie odrodzenie, dzięki trwającym w nim pracom remontowym. Jednym z założeń projektu renowacji było zbudowanie systemu nagłośnieniowego, pozwalającego na realizację wydarzeń artystycznych w różnych konfiguracjach ustawień sceny z widownią. Wykonaniem tego projektu zajęła się firma Lauda-Audio.

Jego przeprowadzenie nie było łatwe ze względu na charakterystyczną dla takich wnętrz, trudną akustykę (bardzo długi pogłos) oraz ograniczenia dyktowane wymaganiami stawianymi przez konserwatora zabytków. Wobec zaistniałej sytuacji jedynym, słusznym rozwiązaniem okazało się zastosowanie systemu opartego na cyfrowej technologii EtherSound, nagłośnieniu firmy NEXO oraz stołach mikserskich firmy Yamaha.

Dużą zaletą zbudowanego systemu jest możliwość sterowania konsoletami z poziomu komputera bądź iPada, przy pomocy oprogramowania M7CL STAGEMIX. System opiera się na kolumnach NEXO z serii Geo S, monitorach NEXO PS, oraz konsoletach Yamaha i spliterach Radial.

Więcej informacji na temat Kościoła św. Jana w Gdańsku:

Kościół św. Jana w Gdańsku to obiekt spełniający funkcję zarówno sakralną jak i kulturalną. Historia jego powstania sięga XIV w. W roku 1945 budowla została częściowo zniszczona w trakcie pożaru, jednak większa jej cześć ocalała. Kolejne lata, to dość nieudolna próba przywrócenia temu obiektowi dawnego blasku. W roku 1995 powstaje Centrum św. Jana, w wyniku porozumienia pomiędzy Nadbałtyckim Centrum Kultury a Archidiecezją Gdańską – właścicielem kościoła św. Jana w Gdańsku. Na mocy wzajemnych uzgodnień NCK zobowiązało się do zarządzania odbudową zniszczonego obiektu w celu uruchomienia w nim miejsca łączącego funkcję sali koncertowej i wystawowej. Od początku działania, w Centrum św. Jana odbywają się koncerty, pokazy, przedstawienia, wystawy i inne wydarzenia artystyczne. Głównym założeniem prowadzonej w tym miejscu działalności kulturalnej jest wykreowanie miejsca otwartego na różnorodne projekty i przedsięwzięcia, miejsca służącego zarówno artystom, jak i odbiorcom sztuki, miejsca w którym następuje naturalna synchronizacja pomiędzy zachowanym dziedzictwem historycznym a współczesnością. NCK obecnie prowadzi prace konserwatorskie i budowlane, zmierzające do zabezpieczenia budynku. Wszystkie etapy wspomnianych prac wykonywane są pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków.

Pliki do pobrania