23-01-2019

Jakub Krzywak

Firma QSC – producent sprzętu AV najwyższej jakości – zaprezentowała sieciowy punkt końcowy Q-SYS NV Series (NV-32-H) dla ekosystemu Q-SYS. Ten natywny, wielostrumieniowy, programowalny koder/dekoder HDMI, zoptymalizowany pod kątem użycia w salach konferencyjnych, pozwala na dystrybucję sygnału wideo za pośrednictwem sieci. Urządzenie oferuje nowy kodek kompresji sygnału wideo QSC Shift, który zapewnia strumieniowanie o krótkiej latencji z rozdzielczością do 4K60 4:4:4 w standardowej sieci Gigabit, z dynamicznym dostosowaniem zużycia przepustowości sieci w oparciu o zawartość wideo. To rozwiązanie zapewnia elastyczną i wydajną kompresję oraz przesyłanie w sieci typowej zawartości wideo z sal konferencyjnych, jak również możliwość strumieniowego przesyłania filmów w formacie video (fmv).

Seria NV oferuje strumieniowe przesyłanie wideo za pośrednictwem HDMI i integrację aplikacji internetowych w jednej, konfigurowalnej programowo jednostce SKU, zoptymalizowanej pod kątem pokoju konferencyjnego. Urządzenie NV Series jest definiowane programowo zarówno jako koder lub dekoder wideo HDMI i pozwala na kilka unikatowych konfiguracji wejść/wyjść. Ta elastyczność pozwala na zastosowanie wielu opcji projektowania pomieszczeń i wdrażania systemów, włączając w to jednoczesne kodowanie / dekodowanie strumieniowanych sygnałów w wieloekranowych projektach pomieszczeń.

Oprócz możliwości dystrybucji sygnałów wideo NV Series zapewnia również bezproblemową integrację programowych kodeków audio oraz sygnałów z kamer konferencyjnych Q-SYS korzystając z połączenia USB. Mogą być one wykorzystywane dalej w aplikacjach do wideokonferencji, takich jak Zoom, Google Hangouts Meet i Cisco WebEx bez potrzeby stosowania dodatkowych procesorów sterowania, hubów, mostków lub skomplikowanego i czasochłonnego programowania.

„W przeciwieństwie do innych produktów AV-over-IP dostępnych w sprzedaży, NV Series jest natywnym rozwiązaniem dla najbardziej wydajnych, elastycznych i skalowanych platform audio, wideo i sterowania (AV&C) dostępnych na rynku – Q-SYS Ecosystem. To zapewnia użytkownikom Q-SYS w pełni zintegrowane rozwiązanie, które jest szybsze i łatwiejsze w konfiguracji oraz użytkowaniu niż inne rozwiązania dystrybucji wideo. Użytkownicy mają obecnie holistyczne podejście do istniejących lub nowych projektów AV&C, które mają zapewnić właściwą równowagę w zakresie jakości, latencji i efektywności pracy w sieci, co jest niezbędne w dystrybucji wideo w czasie rzeczywistym” – mówi Mike Brandes, Menedżer Produktu Q-SYS Video w firmie QSC.

Integratorzy mogą również przesyłać sieciowe audio między punktami końcowymi NV Series i wszystkimi innymi urządzeniami peryferyjnymi Q-SYS, które obsługują technologię sieciową Q-LAN. Mogą oni również korzystać z bogatych w różne funkcje technologii Q-SYS, takich jak przetwarzanie oparte na oprogramowaniu oraz tworzenie graficznych interfejsów użytkownika metodą „chwyć i upuść”, a także z wdrażania rozwiązań sterowania urządzeniami NV Series.

Q-SYS Ecosystem

Dzięki dodaniu do aktualnego portfolio natywnej dystrybucji wideo, jak również możliwości monitorowania i zarządzania (Q-SYS Reflect Enterprise Manager) QSC zapewnia kompleksowe rozwiązanie obejmujące przetwarzanie, działanie w sieci, możliwości AV&C, a także monitorowanie i zarządzanie w chmurze w oparciu o jedną, bazującą na oprogramowaniu platformę, która wykorzystuje aktualnie dostępną technologię IT. To natywne podejście do AV&C w całym ekosystemie upraszcza skomplikowane działania integrujące wszystkie komponenty ze sobą i zapewnia bardziej wszechstronny zestaw funkcji, wyższy poziom integracji i większą stabilność oraz przewidywalność pracy systemu.

Dzięki Q-SYS Reflect Enterprise Manager użytkownicy mogą z łatwością monitorować i zarządzać wszystkimi systemami AV opartymi na Q-SYS w całym przedsiębiorstwie, włączając w to procesory Q-SYS Core i urządzenia peryferyjne oraz wszystkimi innymi podłączonymi urządzeniami innych producentów, w celu zmniejszenia kosztów wsparcia i wydłużenia czasu działania całego systemu AV.

„Q-SYS Ecosystem odzwierciedla zmianę podejścia w naszej branży przez zapewnienie wydajności, skalowalności i elastyczności w oparciu o platformę AV bazującą na rozwiązaniu programowym. Q-SYS zapewnia możliwość efektywnego projektowania systemu AV z mniejszą liczbą sprzętu i uproszczonymi opcjami programowania, a co najważniejsze sprawia, że przedsiębiorstwo jest przygotowane na przyszłość, z technologią, którą można ulepszyć wykonując prostą aktualizację oprogramowania. Jest to niezwykle ważne, ponieważ przedsiębiorstwa coraz częściej zarządzają większą liczbą lokalizacji na całym świecie i szukają sposobów na usprawnienie swoich potrzeb w zakresie wsparcia AV&C. Q-SYS Ecosystem zapewnia naszym klientom oczekiwane korzyści biznesowe, przy jednoczesnym zaoferowaniu tych samych usług i wsparcia, jakiego użytkownicy oczekują od QSC” – mówi TJ Adams, Starszy Dyrektor Zarządzania Produktem w dziale Systemów Instalacyjnych firmy QSC.

Firma QSC po raz pierwszy zademonstruje rozwiązania NV Series oraz Q-SYS Reflect na wystawie ISE 2019 w Amsterdamie na swoim stoisku 7-R200. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat obecności firmy QSC na wystawie ISE prosimy o odwiedzenie strony www.qsc.com/ise2019

Dystrybucja w Polsce

ul. Graniczna 19 | 05-092 Łomianki

+48 (22) 751 42 39 | +48 (22) 751 42 44 | lp.oi1591517649duazu1591517649alpa@1591517649zualp1591517649a1591517649 | www.aplauzaudio.pl