18-07-2018

Wojtek Krzywicki

Di-Boxy to urządzenie nieodłączne w naszej codziennej pracy studyjno-koncertowej. Na rynku wybór jest dość szeroki. Radial Engineering to jeden z ważniejszych graczy na tym rynku. Dzięki uprzejmości dystrybutora (ProAUDIO-AVT Sp. z o.o.) do mojego laboratorium na pomiary dotarły zarówno wersje pasywne jak i aktywne. W pudełku z przesyłką znalazł się również interfejs gitarowy.

Na początek kilka informacji na temat podejścia do pomiarów. Przede wszystkim testowałem w nich parametry elektryczne, które często są tematem spornym – który jest lepszy, który mniej tłumi sygnał lub mniej obciąża źródło, oraz co spowoduje wciśnięcie przycisku Pad.

Jako pierwszy do pomiarów poszedł Radial JDI Duplex Stereo Direct Box. Jest to Di-Box pasywny wyposażony w szereg przydatnych wejść: TS/TRS, RCA i XLR (są przełączane pomiędzy RCA/jack, a XLR).

Mechanicznie Di-Box wykonany jest bardzo solidnie. Metalowa obudowa wykonana z grubej blachy skutecznie chroni przed zakłóceniami, oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Producent użył również dobrej jakości złącz, oraz przycisków. W środku znajdziemy transformatory Jensena.

Przejdźmy do pomiarów. Zmierzyłem wielkości elektryczne opisujące urządzenie. Pasmo przenoszenia JDI Duplex wynosi od 3Hz do 52kHz czyli dużo szerzej niż pasmo akustyczne, które jest nam potrzebne. Co za tym idzie Di-Box nadaje się doskonale do każdego źródła z aktywnym wyjściem. Tłumienie dla sygnału wejściowego podałem w tabeli poniżej. Pad działa tak samo i niezależnie od użytego wejścia obniża sygnał o 15,37dB.

Tabela 1
Tłumienie dla sygnału wejściowego
Radial JDI Duplex Stereo Direct Box

Impedancję wejściową i wyjściową dobową podaję w kolejnej tabeli. Dokonałem pomiarów dla obciążonego jak i nieobciążonego wyjścia, oraz z załączonym Padem. Jak widzicie PAD stanowi dzielnik napięciowy z resystorów.

Tabela 2
Pomiary dla obciążonego i nieobciążonego wyjścia
Radial JDI Duplex Stereo Direct Box

Pomiar zniekształceń harmonicznych wykazał średni poziom w paśmie akustycznym poniżej 0,054% czyli bardzo niski.

Rysunek 1
Pasmo przenoszenia Radial JDI Duplex Stereo Direct Box. Wyraźnie w okolicy 50kHz widać podbicie. Jego maksimum wypada przy 90kHz i jest to normalne zjawisko w transformatorach

Kolejnym Di-Boxem, który zmierzyłem był Radial PZ-DI Orchestral Instrument DI. Ciekawy Di-Box aktywny przeznaczony dla źródeł o dużej impedancji wyjściowej czyli np. gitar z przetwornikiem piezo czy elektromagnetycznym, itp.

Urządzenie posiada przełączaną impedancję wejściową pomiędzy 220kΩ, 1MΩ, a 10MΩ. Doskonale sprzwdzi się w połączeniu gitar i przystawki piezo do instrumentów smyczkowych.

W poniższej tabeli zamieściłem rzeczywisty pomiar impedancji na poszczególnych zakresach – dla prądu stałego i przemiennego gdzie widać działanie filtra na wejściu, oraz z włączonym Padem (bezpośrednio przy wejściu sygnału – jego włączenie znacząco obniża rezystancję wejściową Di-Boxa).

Tabela 3
Rzeczywisty pomiar impedancji
Radial PZ-DI Orchestral Instrument DI

Di-Box posiada również filtr HPF – regulowany płynnie o niewielkim nachyleniu, który pozwala dekikatnie wyciąć niepotrzebny dół pasma, oraz filtr LPF pozwalający nieco przyciemnić brzmienie gitar. Ich działanie przedstawiam na poniższych wykresach w dwóch skrajnych położeniach.

Rysunek 2
Pasmo przenoszenia z filtrami ustawionymi „na zero” (niezależnie od impedancji wejściowej). Filtr HPF jest ustawiony na stałe – na wykresie widać jego minimalną pozycję

Rysunek 3
Pasmo przenoszenia z filtrem HPF ustawionym „na maxa w prawo”. Jak widać filtr ten ma łagodne nachylenie, ale potrafi wycinać całkiem wysoko

Rysunek 4
Pasmo przenoszenia z włączonym filtrem LPF. Jak widać filtr pracuje dość nisko, ale z niewielkim nachyleniem.

Czas na kolejny Di-Box. Tym razem jest to miniatura czyli Radial StageBux SB1 Active Direct Box przeznaczony głównie do współpracy z gitarami.

Świetny przy pobieraniu sygnału bezpośrednio pomiędzy gitarą, a piecem. Jego pasmo przenoszenia pokazuję na rysunku poniżej.

Rysunek 5
Dibox ma płaskie pasmo praktycznie w całym użytecznym zakresie.
Radial StageBux SB1 Active Direct Box

Zmierzyłem również impedancję wejściową, która dla prądu stałego wynosi 4,7MΩ, a dla prądu przemiennego pokazuję w tabeli 4.

Tabela 4
Impedancja wejściowa dla prądu przemiennego
Radial StageBux SB1 Active Direct Box

Wciśnięcie przycisku PAD zmniejsza sygnał jedynie o 2,5dB co wydaje się dość dziwnym wynikiem. Impedancja wejściowa spada zaś do 0,98MΩ

Ostatnim Di-Boxem w moim teście, a raczej pomiarze jest Radial SGI Studio Guitar Interface System czyli „przedłużacz” do gitar. Urządzenie składa się z dwóch osobnych pudełek – jedno to nadajnik, a drugie to odbiornik. Di-Box jest w zasadzie transformatorem impedancji i wzmacniaczem sygnału. Możemy podłączyć gitarę o dużej impedancji wyjściowej w Di-Box, spiąć z Di-Boxem odbiornik i wpiąć sygnał w piec gitarowy bez utraty jakości na odległość 100 metrów.

Pasmo przenoszenia „przedłużacza” wynosi od 2,5Hz do 44kHz. Wynik znajdziemy na poniższym rysunku.

Rysunek 6
Pasmo przenoszenia „przedłużacza”

Jak widzicie na rysunku pasmo przenoszenia Di-Boxa zawiera się praktycznie w zakresie od 2,5Hz do 44kHz. W całej charakterystyce widać lekkie wybrzuszenie w środku. Nie należy go traktować jako złe. Moim zdaniem doda ono ciepła w brzmieniu. Rysunek przedstawia dwa złączone razem wykresy – dla zakresu poniżej 100Hz lekkie poszarpanie wynika ze sposobu pomiaru. Wynikowa krzywa nie jest poszarpana. Pomiar dla położenia potencjometru „DRAG” w pozycji „LESS”.

Impedancja wejściowa Di-Boxa – transmittera wynosi 22kΩ. Potencjometr „DRAG” dostosowuje ją do impedancji wyjściowej źródła. Jego regulacja zawiera się w przedziale od 22kΩ do 1025kΩ. Pomiar nie wykazał istotnego wpływu na pasmo przenoszenia Di-Boxa. Niemniej jednak impedancja wyjściowa analizatora jest dużo niższa i nie odpowiada impedancji gitary elektrycznej. W rzeczywistym układzie będą słyszalne zmiany.

W zestawie pomiarowym różnice wynosiły pomiędzy skrajnym położeniem „LESS” – „MORE” około -0,032dB dla środka wybrzuszenia w charakterystyce w okolicy 1 kHz. Impedancja wyjściowa wynosi 2kΩ dla prądu stałego, a dla przemiennego 4,5kΩ.